Privaatsustingimused

DINER FOOD OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED 

Mõisted

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming, sh andmete kogumine, kasutamine, avaldamine, edastamine, säilitamine;

Klient - füüsiline isik, kes külastab Veebilehte;

Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;

Vastutav töötleja – Diner Food OÜ;

Veebileht – käesolev veebileht dinerfood.ee;

Volitatud töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid meie nimel. 

Üldine

Veebipoe dinerfood.ee isikuandmete vastutav töötleja on Diner Food OÜ (12597397). Tingimused kirjeldavad Diner Food OÜ poolt isikuandmete töötlemise tingimusi. Isikuandmeid töödeldakse üksnes õigusliku aluse olemasolul ja õiguspärastel eesmärkidel, tagades isikuandmete turvalisuse ja kaitstuse. Kui tekib vajadus tingimusi muuta, toimub see kooskõlas õigusaktidega. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Veebipoe teenusega seoses töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

        − kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

        − kauba kohaletoimetamise aadress;

        − pangakonto number;

        − kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

        − klienditoe andmed. 
Kui klient tellib kauba ja valib tarneviisiks ise järele tulemise, piisab, kui ostu sooritamisel sisestada e-posti aadress (et saata kinnitus tellimuse esitamise kohta) ja telefoninumber (et vajadusel tellimuse sisu vms täpsustada). 
Kui klient tellib kauba ja valib tarneviisiks kulleriga kohaletoomise, on lisaks e-posti aadressile ja telefoninumbrile vajalik sisestada ka aadress, kuhu tellimus viia. 

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu kliendi nimi, e-post ja telefoninumber töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Kõiki Diner Food OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. 

Isikuandmete edastamine

Diner Food OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada veebipoe teenuse pakkujale, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Tellimustega seotud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

Isikuandmete säilitamine

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. 

Kontakt ja pretensioonid

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või probleemidega saab pöörduda vastutava töötleja Diner Food OÜ poole (Seedermänni tee 14, Laiaküla, 74008 Viimsi vald, Harju maakond;  info@dinerfood.ee; telefon +372 5560 4504). 

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).